Keane Lee Keng Yong

Chairman

Dato’ Sri Chang Yin Siang

Vice Chairman

Dato’ Victor Ng Yap Fong

Vice Chairman

Joe Wong Teck Chuan

State Secretary 1

Khoo Jia Hwang

State Secretary 2

Dr Tong Kim Hong

State Treasurer 1

Tan Jun Wei

State Treasurer 2

Nicsonn Leong Chin Zien

State Committee

Mike Chau Chee Tat

State Committee

Danny Loo

State Committee

Max Chua Kok Lim

State Committee

Deric Wan

Sub Committee

Dave Wong

Sub Committee